BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAI KIETOJO KŪNO ELEKTRONIKOS KATEDROJE

2017-05-09 12:19

2017 M. GEGUŽĖS 30 D., NUO 9 VAL.
FIZIKOS FAKUKLTETO 212, 511 IR 815 AUD.
Komisijos. Numatomos tos pačios komisijos, kokios buvo sudarytos žiemos sesijos metu (žr. žemiau).
Jeigu nesate priskirtas nei vienai komisijai (pvz., žiemą gynėtės kitoje katedroje), prašome registruotis šiuo adresu julija.gorbaniova@ff.vu.lt (atsiųskite savo vardą ir pavardę, studijų programos bei darbo pavadinimus, vadovo vardą ir pavardę ).
Recenzentas. Dėl darbo pristatymo terminų ir formos prašome asmeniškai tartis su savo recenzentu, kurį turi paskirti darbo vadovas.
Gynimo eiga. prezentacijai skiriama iki 10 min.
Darbo apipavidalinimas. darbas gali būti tik susegtas, įrišti nebūtina (atnešti į patį gynimą).

FF 511 aud. FF 815 aud. FF 213 aud.
Komisija I :

doc. Vygintas Jankauskas,

doc. Mindaugas Viliūnas,

dr. Gytis Sliaužys,

dr. Nerijus Nekrašas,

dr. Saulius Tumėnas

Komisija II :

doc. Robertas Maldžius,

dokt. Julius Važgėla,

dokt. Rokas Dobužinskas,

dokt. Egidijus Kamarauskas.

Komisija III:

prof. Kęstutis Arlauskas,

dr. Kristijonas Genevičius,

dr. Liudas Tumonis

Darbus ginasi Darbus ginasi Darbus ginasi
1. Andrius Ramelis (B4, TFE) 1. Justinas Narmontas (B4, MTFV) 1. Ernesta Bužavaitė (M2, MPF)
2. Stasys Aužbikas (B4, TFE) 2. Mantas Ambroza (B4, MTFV) 2. Valentas Bertašius (M2, OMT)
3. Marius Alminauskas (B4, TFE) 3. Lurdė Andrijauskaitė 3. Domantas Ozerenskis (M2, FTV)
4. Mykolas Lipnickas (B4, TF) 4. Deivydas Šimas (B4, F) 4. Dalia Krunglevičiūtė (B4, EF)
5. Tadas Šimėnas (B4, TFE) 5. Juozas Mankevičius (B4, EF) 5. Kristina Duršaitė (B4, KF)
6. Lukas Spundzevičius (B4, TFE) 6. Povilas Klastaitis (B4, TF) 6. Martynas Raškauskas (B4, MTFV)
7. Juozas Getautis (B4, TF) 7. Daumantas Pocius (B4, MTFV) 7. Karolis Martinkus (B4, TF)
8. Tomas Pudžiuvelis (B4, KF) 8. Edgaras Balandis (B4, MTFV) 8. Dominykas Sauka (B4, TF)
9. Ignas Alminauskas (B4, TFE) 9. Jonas Uogintas (B4, EF) 9. Mantas Sakalauskas (B4, MTFV)
10. Evaldas Macijauskas (B4, TFE) 10.  Romualdas Jonas Čepas (B4, F) 10.

Akademinės/ Profesinės stažuotės Vokietijoje

2017-03-10 13:42

DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) – vienas didžiausių Europos fondų, remiantis projektus, skirtus aplinkosaugos technologijų vystymui, moksliniams tyrimams, gamtos ir kultūrinių vertybių išsaugojimui.

Stipendija suteikiama 6-12 mėnesių stažuotei Vokietijos mokslinių tyrimų centruose, universitetuose, pramonės įmonėse, ministerijose, įstaigose bei nevyriausybinėse organizacijose.

DBU laukia paraiškų iš gamtos mokslo specialistų, inžinierių, ekonomistų, teisininkų, dėstytojų ir visų tų, kurie yra susiję su gamtos ir aplinkos apsauga jų gimtosiose šalyse arba Europos Sąjungoje.

Konkurso sąlygos: čia.

 


Kursinių darbų ir praktikos ataskaitų gynimo komisijos

2017-01-21 10:06
213 auditorija
Komisija 1. (B4 ir M2)
Prof. dr. (HP) Kęstutis Arlauskas
Dr. Kristijonas Genevičius
Dr. Liudas Tumonis
Eil. Nr. Studento vardas, pavardė Darbo tema Vadovas
1. Ernesta Bužavaitė (M2, Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika) Organinių šviesos diodų su fenylimidazo(4,5-f)1,10-fenantrolino dariniais formavimas bei fotoelektrinių savybių tyrimas Prof. dr. (HP) Kęstutis Arlauskas
2. Valentas Bertašius (M2, Optoelektronikos medžiagos ir technologijos) Fotogeneruotų krūvininkų dreifo dinamika anglies nanovamzdeliuose dr. Vidmantas Gulbinas
3. Domantas Ozerenskis M2, FTV) Organinių šviesos diodų fotoliuminescencijos ir elektroliuminescencijos savybių tyrimas magnetiniuose laukuose Prof. dr. (HP) Kęstutis Arlauskas
4. Dalia Krunglevičiūtė (B4, EF) Krūvininkų paviršinės rekombinacijos tyrimai sandūroje tarp elektronus ir skyles pernešančių sluoksnių Dr. Kristijonas Genevičius
5. Kristina Duršaitė (B4, KF) Injekcinių ir ekstrakcinių srovių ypatybės perovskitiniuose saulės elementuose Dr. Kristijonas Genevičius
6. Martynas Raškauskas (B4, MTFV) Organinių šviesos diodų su chinolino dariniais gamyba, fotoelektriniai ir degradacijos tyrimai Prof. dr. (HP) Kęstutis Arlauskas
7. Mantas Sakalauskas (B4, MTFV) Organinių medžiagų sluoksnių formavimas magnetiniame lauke ir jų savybių tyrimas Prof. dr. (HP) Kęstutis Arlauskas
8. Karolis Martinkus (B4, TF) Sukamosios svarstyklės mikroniutonmetrų eilės sukimo momento matavimui Dr. Liudas Tumonis
9. Dominykas Sauka (B4, TF) Įvairių rūšių miniatiūrinių Saulės jutiklių analizė Dr. Liudas Tumonis

 

214 auditorija
Komisija 2. (B4)
Doc. Mindaugas Viliūnas
Doc. Vygintas Jankauskas
Dr. Gytis Sliaužys
Eil. Nr. Studento vardas, pavardė Darbo tema Vadovas
1. Andrius Ramelis (B4, TFE) TOF atstumo matuoklio VL53L0X tyrimas Doc. Mindaugas Viliūnas
2. Stasys Aužbikas Naujo tipo Li-Ion akumuliatorių UMAC040130A003TA01 savybių tyrimas Doc. Mindaugas Viliūnas
3. Ignas Alminauskas (B4, TFE) Nepertraukiamo maitinimo šaltinis su superkondensatorium Doc. Mindaugas Viliūnas
4. Marius Alminauskas (B4, TFE) Rezonansinio indukcinio energijos perdavimo sistemą Doc. Mindaugas Viliūnas
5. Mykolas Lipnickas (B4, TF) CBRAM atminties tyrimas Doc. Mindaugas Viliūnas
6. Tadas Šimėnas (B4, TFE) Krūvio pernašos tyrimas bipolinėje organinėje medžiagoje Doc. Vygintas Jankauskas
7. Lukas Spundzevičius (B4, TFE) Paviršiaus potencialo pasiskirstymas celiuliozės sluoksniuose Doc. Vygintas Jankauskas
8. Juozas Getautis (B4, TF) Krūvio pernašos tyrimas dvigubuose karbazol-3,6-diamino dariniuose Doc. Vygintas Jankauskas
9. Tomas Pudžiuvelis (B4, KF) GaAsBi sugerties spektrų analizė (pavadinimas dar nėra galutinai nuspręstas) Dr. Saulius Tumėnas

 

312 auditorija
Komisija 3. (B4)
Doc. Robertas Maldžius (pirmininkas)
Dokt. Egidijus Kamarauskas
Dokt. Julius Važgėla
Dokt. Rokas Dobužinskas
Eil. Nr. Studento vardas, pavardė Darbo tema Vadovas
1. Justinas Narmontas (B4, MTFV) Si-PCPDTBT:PCBM sluoksnių krūvininkų pernašos tyrimas I-CELIV metodika Dokt. Julius Važgėla
2. Mantas Ambroza (B4, MTFV) E-139 sluoksnių fotoelektrinių savybių tyrimas Dokt. Julius Važgėla
3. Deivydas Šimas PCPDTBT:PPCBMB sluoksnių krūvininkų pernašos tyrimas I-CELIV metodika Dokt. Julius Važgėla
4. Juozas Mankevičius (B4, EF) Organinių sluoksnių, pagamintų naudojant parafino tarpiklius elektrinių savybių tyrimas Dokt. Rokas Dobužinskas
5. Povilas Klastaitis (B4, TF) Organinių sluoksnių su anglies nanovamzdeliais gamyba ir jų elektrinių savybių tyrimas Dokt. Rokas Dobužinskas
6. Daumantas Pocius (B4, MTFV) Organinių sluoksnių gamyba terminio lydymo būdu naudojant dvipusį lydymą Dokt. Rokas Dobužinskas
7. Edgaras Balandis (B4, MTFV) Dvipusio kaitinimo būdu išlydytų organinių sluoksnių elektrinių savybių tyrimas Dokt. Rokas Dobužinskas
8. Laurynas Leskauskas (B4, MTFV) Vandens garų difuzija popieriuje, matuojant elektrinį laidumą Doc. Robertas Maldžius
9. Romualdas Jonas Čepas (B4, F) Karbazolo pagrindo krūvio pernašos medžiagų skirtų Saulės elementams elektrooptinių savybių tyrimas Dokt. Egidijus Kamarauskas

 


Kursinių darbų ir praktikos ataskaitų gynimai Kietojo kūno elektronikos katedroje

2017-01-07 09:20

Kursinių darbų ir praktikos ataskaitų gynimai  Kietojo kūno elektronikos katedroje vyks 2017 m. sausio 23 d. (pirmadienį), nuo 10 val., Fizikos fakulteto pastate, 213 ir 214 auditorijose (dvi komisijos).
Prašome visus norinčius gintis šioje katedroje atsiųsti iki sausio 13 d. imtinai adresu julija.gorbaniova@ff.vu.lt tokią informaciją:

studento vardas, pavardė
studijų programa
darbo pavadinimas
darbo vadovas


Temos studentams

2016-09-09 08:43

Paskelbtos KKEK praktikos ir baigiamųjų temos studentams.


PASIRUOŠIMAS KATEDRINIAM GYNIMUI

2016-05-18 08:04

Darbo apipavidalinimas

Susegtas, įrišti nebūtina

Užtenka tik studento parašo

 

Vadovo atsiliepimas ir įvertinimas raštu būtinas tik tuo atveju, jeigu vadovas negalės dalyvauti katedriniame gynime

 

Recenzentas

Jeigu neturite pasirinkęs recenzento, darbą reikia atnešti į A311 (NFTMC) iki gegužės 19 d., 12 val.

Jeigu recenzentą jau turite, darbą galite atiduoti tiesiai jam ir asmeniškai su juo suderinti darbo pristatymo terminą bei formą

Pageidautinas recenzento atsiliepimas raštu, bet gali būti ir žodžiu (jeigu recenzentas dalyvaus gynime)

!Magistrantams rekomenduojama rinktis recenzentą iš kitos katedros

 

Gynimas

Darbą atneša recenzentas, papildomos kopijos daryti nereikia

Jeigu recenzentas skaitė elektroninę versiją, tuomet studentas į gynimą turi atnešti popierinę

Prezentacijos trukmė iki 10 min.


KIETOJO KŪNO ELEKTRONIKOS KATEDROS STUDENTŲ DĖMESIUI!

2016-05-03 05:37

Bakalauro baigiamųjų darbų gynimai vyks

2016 m. gegužės 23 d. (pirmadienį), nuo 10 val.

Fizikos fakulteto 605/615/619 auditorijose (numatomos 3 komisijos).

 

MAGISTRO baigiamųjų darbų gynimai vyks

2016 m. gegužės 24 d. (antradienį), nuo 10 val.

NFTMC pastate, Saulėtekio al. 3, B336 seminarų kambaryje.

 

Darbus prašome atnešti iki gegužės 19 d., 12 val.

į A311 kabinetą NFTMC pastate, Saulėtekio al. 3A.

 

Svarbu! NFTMC budintis gali prašyti parodyti studento pažymėjimą.

 

Kilus klausimams prašome skambinti tel. 2234560 arba rašyti julija.gorbaniova@ff.vu.lt


Lietuvos mokslo premija skirta Fizikos fakulteto mokslininkams

2016-02-09 06:48

SVEIKINAME

FIZIKOS FAKULTETO

 PROF. KĘSTUTĮ ARLAUSKĄ,

PROF. GYTĮ JUŠKĄ

IR DR. KRISTIJONĄ GENEVIČIŲ

gavus  2015 m. Lietuvos mokslo premiją!!!

 

Lietuvos mokslo premijų komisija pranešė,

kad  2015 m. Lietuvos mokslo premija

FIZINIŲ MOKSLŲ SRITYJE

įvertinti Fizikos fakulteto Kieto kūno elektronikos katedros mokslininkai prof. Gytis Juška, prof. Kęstutis Arlauskas ir dr. Kristijonas Genevičius už darbų ciklą „Krūvininkų pernaša ir rekombinacija netvarkios sandaros medžiagose (2000–2014)“.


Kursinių darbų gynimai

2016-01-13 09:21

KURSINIŲ DARBŲ GYNIMAI

Kietojo kūno elektronikos katedroje

VYKS

2016 m. sausio 21 ir 25 d. (pasirinktinai), nuo 10 val.

 Iki sausio 15 d. adresu julija.gorbaniova@ff.vu.lt

prašome atsiųsti šiuos duomenis:

  • pageidaujama gynimų data,
  • studento vardas, pavardė,
  • kursas,
  • darbo pavadinimas,
  • darbo vadovas.

 DĖL KURSINIŲ DARBŲ PARUOŠIMOBEI PATEIKIMO TERMINŲ

Darbas turi būti: atspausdintas, susegtas (įrišti nebūtina)

ir pasirašytas studento, darbo vadovo bei katedros vedėjo.

Sutvarkytą darbą reikia atnešti į 603 kab.

  • iki sausio 20 d. 14 val. (jeigu ginatės 21 dieną);
  • iki sausio 22 d. 14 val. (jeigu ginatės 25 dieną);
  • Svarbu! Katedros vedėjas nuo sausio 22 dienos atostogaus,

todėl prašome iš anksto pasirūpinti gauti jo parašą.

Gynimai vyks 605/615/619 aud.

Darbo pristatymui skiriama iki 5 min.


Kursinių darbų temos 2015-2016 m. m.

2015-09-07 07:43

Siūlomos kursinių darbų temos 2015-2016 m. m. Kietojo kūno elektronikos katedroje

Darbo vadovas (kabineto Nr.) Temos pavadinimas

1. Doc. Mindaugas Viliūnas (616) GaN tranzistorių panaudojimas aukštadažniuose įtampos keitikliuose
2. Doc. Mindaugas Viliūnas (616) Įtampos keitiklis su UCD3138 skaitmeniniu valdikliu
3. Doc. Mindaugas Viliūnas (616) Aukštos įtampos stiprintuvas
4. Doc. Mindaugas Viliūnas (616) MPPT valdiklio LT8490 tyrimas
5. Doc. Mindaugas Viliūnas (616) Impedanso matuoklis su ADuCM350
6. Doc. Robertas Maldžius (622) Daugiasluoksnių popieriaus darinių krūvio pernašos tyrimai ir dielektrinė spektroskopija klimatinėje kameroje
7. Doc. Robertas Maldžius (622) Elektrinio lauko pasiskirstymo dinamikos modeliavimas tonerinio atvaizdo perkėlimo srityje
8. Dr. Ringaudas Rinkūnas (626) Tirpalo savitosios varžos ir tįsuminės klampos nustatymas
9. Dr. Vygintas Jankauskas (623 ir 601) Krūvio pernašos savybės daugiafunkcinių organinių medžiagų sluoksniuose
10. Dr. Vygintas Jankauskas (623 ir 601) Krūvio pernašos tyrimas fluorintose organinėse medžiagose
11. Dr. Kristijonas Genevičius (607) Injekcinės srovės rekombinacijos nustatymui hibridiniuose dariniuose
12. Dr. Kristijonas Genevičius (607) Krūvininkų pernašos tyrimai peroskitinuose Saulės elementuose
13. Dokt. Rokas Dobužinskas (617) Jonizuojančiosios spinduliuotės įtaka organiniams ir hibridiniams sluoksniams (sluoksniu gamyba, elektriniu savybiu tyrimas, tema norintiems dirbti dviese)
14. Dokt. Julius Važgėla (617) Organinių PCPDTBT:PCBM saulės elementų fotoelektrinių charakteristikų tyrimas (i-CELIV ir foto-CELIV metodais)
15. Dokt. Bronė Lenkevičiūtė-Vasiliauskienė (617) Organinių Saulės celių su konverteriais technologija ir fotoelektrinių savybių tyrimas
16. Dokt. Bronė Lenkevičiūtė-Vasiliauskienė (617) Organinių šviesos diodų fotoliuminescencijos ir elektroliuminescencijos tyrimas magnetiniuose laukuose.