Mokslinės praktikos (kursinių) darbų gynimo komisijos

2018-01-19 15:30

I Komisija (NFTMC, A435):  Dr. Liudas Tumonis, J. m. d. Egidijus Kamarauskas, Doc. Mindaugas Viliūnas, J.m.d.  Jonas Nekrasovas

Darbus ginasi:

 1. Jonas Markevičius
 2. Dominyka Stonytė
 3. Artur Jasinskij
 4. Vaidotas Bložis
 5. Martynas Kisielius
 6. Martynas Kilda
 7. Jegor Segen
 8. Laurynas Žemaitis
 9. Ramūnas Girštautas
 10. Linas Venskūnas

II Komisija (NFTMC, B336)Prof.  Kęstutis Arlauskas , Doc. Vygintas Jankauskas, Dr. Nerijus Nekrašas, Dr. Kristijonas Genevičius, Dr. Gytis Sliaužys

Darbus ginasi:

 1. Domantas Paluckas
 2. Mykolas Tamulis
 3. Dominykas Mazur
 4. Ričardas Bertašius
 5. Kristijonas Grigalius Kalvaitis
 6. Justina Anulytė
 7. Kazimieras Petrauskas
 8. Jonas Kumža

Mokslinės praktikos (kursinių) darbų gynimai bakalaurams ir magistrantams

2018-01-02 17:03

Mokslinės praktikos (kursinių) darbų gynimai bakalaurams ir magistrantams vyks

2018 m. sausio 22 d., nuo 10 val. NFTMC B336 (3 aukštas) ir A435 (4 aukštas) pasitarimų kambariuose.

Prašom iki sausio 10 d. imtinai užsiregistruoti adresu julija.gorbaniova@ff.vu.lt (vardas pavardė, studijų programos pavadinimas, darbo tema, vadovas).

Net jeigu jau registravotės rudenį, prašome tai padaryti dar kartą, nes reikalingi galutiniai temų pavadinimai ir tikslus besiginančių sąrašas!

Pagal tai bus suformuotos komisijos. Jas paskelbsime sausio 11 d.

Darbą galima atnešti tiesiai į gynimą arba į A311 iki sausio 19 d. (penktadienio), 11 val.

Pristatymas: iki 5 min prezentacija su skaidrėmis.

Darbo apipavidalinimas:
susegti įmautėms skirtu aplanku, tik be įmaučių! (įrišti nebūtina);
studento, vadovo ir instituto direktoriaus (prof. Valdo Šablinsko) parašai.


Paskelbtos kursinių darbų temos !!!

2017-09-07 12:09

Praktikos (kursinių darbų) ir baigiamųjų darbų temos pagrindinių studijų studentams.

Mokslo tiriamieji darbai ir baigiamieji darbai magistrantams


Baigiamųjų darbų gynimai Kietojo kūno elektronikos katedroje

2017-05-09 12:19

2017 M. GEGUŽĖS 30 D., NUO 9 VAL.
FIZIKOS FAKUKLTETO 212, 511 IR 815 AUD.
Komisijos. Numatomos tos pačios komisijos, kokios buvo sudarytos žiemos sesijos metu (žr. žemiau).
Jeigu nesate priskirtas nei vienai komisijai (pvz., žiemą gynėtės kitoje katedroje), prašome registruotis šiuo adresu julija.gorbaniova@ff.vu.lt (atsiųskite savo vardą ir pavardę, studijų programos bei darbo pavadinimus, vadovo vardą ir pavardę ).
Recenzentas. Dėl darbo pristatymo terminų ir formos prašome asmeniškai tartis su savo recenzentu, kurį turi paskirti darbo vadovas.
Gynimo eiga. prezentacijai skiriama iki 10 min.
Darbo apipavidalinimas. darbas gali būti tik susegtas, įrišti nebūtina (atnešti į patį gynimą).

FF 511 aud. FF 815 aud. FF 213 aud.
Komisija I :

doc. Vygintas Jankauskas,

doc. Mindaugas Viliūnas,

dr. Gytis Sliaužys,

dr. Nerijus Nekrašas,

dr. Saulius Tumėnas

Komisija II :

doc. Robertas Maldžius,

dokt. Julius Važgėla,

dokt. Rokas Dobužinskas,

dokt. Egidijus Kamarauskas.

Komisija III:

prof. Kęstutis Arlauskas,

dr. Kristijonas Genevičius,

dr. Liudas Tumonis

Darbus ginasi Darbus ginasi Darbus ginasi
1. Andrius Ramelis (B4, TFE) 1. Justinas Narmontas (B4, MTFV) 1. Ernesta Bužavaitė (M2, MPF)
2. Stasys Aužbikas (B4, TFE) 2. Mantas Ambroza (B4, MTFV) 2. Valentas Bertašius (M2, OMT)
3. Marius Alminauskas (B4, TFE) 3. Lurdė Andrijauskaitė 3. Domantas Ozerenskis (M2, FTV)
4. Mykolas Lipnickas (B4, TF) 4. Deivydas Šimas (B4, F) 4. Dalia Krunglevičiūtė (B4, EF)
5. Tadas Šimėnas (B4, TFE) 5. Juozas Mankevičius (B4, EF) 5. Kristina Duršaitė (B4, KF)
6. Lukas Spundzevičius (B4, TFE) 6. Povilas Klastaitis (B4, TF) 6. Martynas Raškauskas (B4, MTFV)
7. Juozas Getautis (B4, TF) 7. Daumantas Pocius (B4, MTFV) 7. Karolis Martinkus (B4, TF)
8. Tomas Pudžiuvelis (B4, KF) 8. Edgaras Balandis (B4, MTFV) 8. Dominykas Sauka (B4, TF)
9. Ignas Alminauskas (B4, TFE) 9. Jonas Uogintas (B4, EF) 9. Mantas Sakalauskas (B4, MTFV)
10. Evaldas Macijauskas (B4, TFE) 10.  Romualdas Jonas Čepas (B4, F) 10.

Akademinės/ Profesinės stažuotės Vokietijoje

2017-03-10 13:42

DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) – vienas didžiausių Europos fondų, remiantis projektus, skirtus aplinkosaugos technologijų vystymui, moksliniams tyrimams, gamtos ir kultūrinių vertybių išsaugojimui.

Stipendija suteikiama 6-12 mėnesių stažuotei Vokietijos mokslinių tyrimų centruose, universitetuose, pramonės įmonėse, ministerijose, įstaigose bei nevyriausybinėse organizacijose.

DBU laukia paraiškų iš gamtos mokslo specialistų, inžinierių, ekonomistų, teisininkų, dėstytojų ir visų tų, kurie yra susiję su gamtos ir aplinkos apsauga jų gimtosiose šalyse arba Europos Sąjungoje.

Konkurso sąlygos: čia.

 


Kursinių darbų ir praktikos ataskaitų gynimo komisijos

2017-01-21 10:06
213 auditorija
Komisija 1. (B4 ir M2)
Prof. dr. (HP) Kęstutis Arlauskas
Dr. Kristijonas Genevičius
Dr. Liudas Tumonis
Eil. Nr. Studento vardas, pavardė Darbo tema Vadovas
1. Ernesta Bužavaitė (M2, Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika) Organinių šviesos diodų su fenylimidazo(4,5-f)1,10-fenantrolino dariniais formavimas bei fotoelektrinių savybių tyrimas Prof. dr. (HP) Kęstutis Arlauskas
2. Valentas Bertašius (M2, Optoelektronikos medžiagos ir technologijos) Fotogeneruotų krūvininkų dreifo dinamika anglies nanovamzdeliuose dr. Vidmantas Gulbinas
3. Domantas Ozerenskis M2, FTV) Organinių šviesos diodų fotoliuminescencijos ir elektroliuminescencijos savybių tyrimas magnetiniuose laukuose Prof. dr. (HP) Kęstutis Arlauskas
4. Dalia Krunglevičiūtė (B4, EF) Krūvininkų paviršinės rekombinacijos tyrimai sandūroje tarp elektronus ir skyles pernešančių sluoksnių Dr. Kristijonas Genevičius
5. Kristina Duršaitė (B4, KF) Injekcinių ir ekstrakcinių srovių ypatybės perovskitiniuose saulės elementuose Dr. Kristijonas Genevičius
6. Martynas Raškauskas (B4, MTFV) Organinių šviesos diodų su chinolino dariniais gamyba, fotoelektriniai ir degradacijos tyrimai Prof. dr. (HP) Kęstutis Arlauskas
7. Mantas Sakalauskas (B4, MTFV) Organinių medžiagų sluoksnių formavimas magnetiniame lauke ir jų savybių tyrimas Prof. dr. (HP) Kęstutis Arlauskas
8. Karolis Martinkus (B4, TF) Sukamosios svarstyklės mikroniutonmetrų eilės sukimo momento matavimui Dr. Liudas Tumonis
9. Dominykas Sauka (B4, TF) Įvairių rūšių miniatiūrinių Saulės jutiklių analizė Dr. Liudas Tumonis

 

214 auditorija
Komisija 2. (B4)
Doc. Mindaugas Viliūnas
Doc. Vygintas Jankauskas
Dr. Gytis Sliaužys
Eil. Nr. Studento vardas, pavardė Darbo tema Vadovas
1. Andrius Ramelis (B4, TFE) TOF atstumo matuoklio VL53L0X tyrimas Doc. Mindaugas Viliūnas
2. Stasys Aužbikas Naujo tipo Li-Ion akumuliatorių UMAC040130A003TA01 savybių tyrimas Doc. Mindaugas Viliūnas
3. Ignas Alminauskas (B4, TFE) Nepertraukiamo maitinimo šaltinis su superkondensatorium Doc. Mindaugas Viliūnas
4. Marius Alminauskas (B4, TFE) Rezonansinio indukcinio energijos perdavimo sistemą Doc. Mindaugas Viliūnas
5. Mykolas Lipnickas (B4, TF) CBRAM atminties tyrimas Doc. Mindaugas Viliūnas
6. Tadas Šimėnas (B4, TFE) Krūvio pernašos tyrimas bipolinėje organinėje medžiagoje Doc. Vygintas Jankauskas
7. Lukas Spundzevičius (B4, TFE) Paviršiaus potencialo pasiskirstymas celiuliozės sluoksniuose Doc. Vygintas Jankauskas
8. Juozas Getautis (B4, TF) Krūvio pernašos tyrimas dvigubuose karbazol-3,6-diamino dariniuose Doc. Vygintas Jankauskas
9. Tomas Pudžiuvelis (B4, KF) GaAsBi sugerties spektrų analizė (pavadinimas dar nėra galutinai nuspręstas) Dr. Saulius Tumėnas

 

312 auditorija
Komisija 3. (B4)
Doc. Robertas Maldžius (pirmininkas)
Dokt. Egidijus Kamarauskas
Dokt. Julius Važgėla
Dokt. Rokas Dobužinskas
Eil. Nr. Studento vardas, pavardė Darbo tema Vadovas
1. Justinas Narmontas (B4, MTFV) Si-PCPDTBT:PCBM sluoksnių krūvininkų pernašos tyrimas I-CELIV metodika Dokt. Julius Važgėla
2. Mantas Ambroza (B4, MTFV) E-139 sluoksnių fotoelektrinių savybių tyrimas Dokt. Julius Važgėla
3. Deivydas Šimas PCPDTBT:PPCBMB sluoksnių krūvininkų pernašos tyrimas I-CELIV metodika Dokt. Julius Važgėla
4. Juozas Mankevičius (B4, EF) Organinių sluoksnių, pagamintų naudojant parafino tarpiklius elektrinių savybių tyrimas Dokt. Rokas Dobužinskas
5. Povilas Klastaitis (B4, TF) Organinių sluoksnių su anglies nanovamzdeliais gamyba ir jų elektrinių savybių tyrimas Dokt. Rokas Dobužinskas
6. Daumantas Pocius (B4, MTFV) Organinių sluoksnių gamyba terminio lydymo būdu naudojant dvipusį lydymą Dokt. Rokas Dobužinskas
7. Edgaras Balandis (B4, MTFV) Dvipusio kaitinimo būdu išlydytų organinių sluoksnių elektrinių savybių tyrimas Dokt. Rokas Dobužinskas
8. Laurynas Leskauskas (B4, MTFV) Vandens garų difuzija popieriuje, matuojant elektrinį laidumą Doc. Robertas Maldžius
9. Romualdas Jonas Čepas (B4, F) Karbazolo pagrindo krūvio pernašos medžiagų skirtų Saulės elementams elektrooptinių savybių tyrimas Dokt. Egidijus Kamarauskas

 


Kursinių darbų ir praktikos ataskaitų gynimai Kietojo kūno elektronikos katedroje

2017-01-07 09:20

Kursinių darbų ir praktikos ataskaitų gynimai  Kietojo kūno elektronikos katedroje vyks 2017 m. sausio 23 d. (pirmadienį), nuo 10 val., Fizikos fakulteto pastate, 213 ir 214 auditorijose (dvi komisijos).
Prašome visus norinčius gintis šioje katedroje atsiųsti iki sausio 13 d. imtinai adresu julija.gorbaniova@ff.vu.lt tokią informaciją:

studento vardas, pavardė
studijų programa
darbo pavadinimas
darbo vadovas


Temos studentams

2016-09-09 08:43

Paskelbtos KKEK praktikos ir baigiamųjų temos studentams.


Pasiruošimas katedriniam gynimui

2016-05-18 08:04

Darbo apipavidalinimas

Susegtas, įrišti nebūtina

Užtenka tik studento parašo

 

Vadovo atsiliepimas ir įvertinimas raštu būtinas tik tuo atveju, jeigu vadovas negalės dalyvauti katedriniame gynime

 

Recenzentas

Jeigu neturite pasirinkęs recenzento, darbą reikia atnešti į A311 (NFTMC) iki gegužės 19 d., 12 val.

Jeigu recenzentą jau turite, darbą galite atiduoti tiesiai jam ir asmeniškai su juo suderinti darbo pristatymo terminą bei formą

Pageidautinas recenzento atsiliepimas raštu, bet gali būti ir žodžiu (jeigu recenzentas dalyvaus gynime)

!Magistrantams rekomenduojama rinktis recenzentą iš kitos katedros

 

Gynimas

Darbą atneša recenzentas, papildomos kopijos daryti nereikia

Jeigu recenzentas skaitė elektroninę versiją, tuomet studentas į gynimą turi atnešti popierinę

Prezentacijos trukmė iki 10 min.


Kietojo kūno elektronikos katedros studentų dėmesiui!

2016-05-03 05:37

Bakalauro baigiamųjų darbų gynimai vyks

2016 m. gegužės 23 d. (pirmadienį), nuo 10 val.

Fizikos fakulteto 605/615/619 auditorijose (numatomos 3 komisijos).

 

MAGISTRO baigiamųjų darbų gynimai vyks

2016 m. gegužės 24 d. (antradienį), nuo 10 val.

NFTMC pastate, Saulėtekio al. 3, B336 seminarų kambaryje.

 

Darbus prašome atnešti iki gegužės 19 d., 12 val.

į A311 kabinetą NFTMC pastate, Saulėtekio al. 3A.

 

Svarbu! NFTMC budintis gali prašyti parodyti studento pažymėjimą.

 

Kilus klausimams prašome skambinti tel. 2234560 arba rašyti julija.gorbaniova@ff.vu.lt