Kursinių darbų ir praktikos ataskaitų gynimai Kietojo kūno elektronikos katedroje

2017-01-07 09:20

Kursinių darbų ir praktikos ataskaitų gynimai  Kietojo kūno elektronikos katedroje vyks 2017 m. sausio 23 d. (pirmadienį), nuo 10 val., Fizikos fakulteto pastate, 213 ir 214 auditorijose (dvi komisijos).
Prašome visus norinčius gintis šioje katedroje atsiųsti iki sausio 13 d. imtinai adresu julija.gorbaniova@ff.vu.lt tokią informaciją:

studento vardas, pavardė
studijų programa
darbo pavadinimas
darbo vadovas


Temos studentams

2016-09-09 08:43

Paskelbtos KKEK praktikos ir baigiamųjų temos studentams.


PASIRUOŠIMAS KATEDRINIAM GYNIMUI

2016-05-18 08:04

Darbo apipavidalinimas

Susegtas, įrišti nebūtina

Užtenka tik studento parašo

 

Vadovo atsiliepimas ir įvertinimas raštu būtinas tik tuo atveju, jeigu vadovas negalės dalyvauti katedriniame gynime

 

Recenzentas

Jeigu neturite pasirinkęs recenzento, darbą reikia atnešti į A311 (NFTMC) iki gegužės 19 d., 12 val.

Jeigu recenzentą jau turite, darbą galite atiduoti tiesiai jam ir asmeniškai su juo suderinti darbo pristatymo terminą bei formą

Pageidautinas recenzento atsiliepimas raštu, bet gali būti ir žodžiu (jeigu recenzentas dalyvaus gynime)

!Magistrantams rekomenduojama rinktis recenzentą iš kitos katedros

 

Gynimas

Darbą atneša recenzentas, papildomos kopijos daryti nereikia

Jeigu recenzentas skaitė elektroninę versiją, tuomet studentas į gynimą turi atnešti popierinę

Prezentacijos trukmė iki 10 min.


KIETOJO KŪNO ELEKTRONIKOS KATEDROS STUDENTŲ DĖMESIUI!

2016-05-03 05:37

Bakalauro baigiamųjų darbų gynimai vyks

2016 m. gegužės 23 d. (pirmadienį), nuo 10 val.

Fizikos fakulteto 605/615/619 auditorijose (numatomos 3 komisijos).

 

MAGISTRO baigiamųjų darbų gynimai vyks

2016 m. gegužės 24 d. (antradienį), nuo 10 val.

NFTMC pastate, Saulėtekio al. 3, B336 seminarų kambaryje.

 

Darbus prašome atnešti iki gegužės 19 d., 12 val.

į A311 kabinetą NFTMC pastate, Saulėtekio al. 3A.

 

Svarbu! NFTMC budintis gali prašyti parodyti studento pažymėjimą.

 

Kilus klausimams prašome skambinti tel. 2234560 arba rašyti julija.gorbaniova@ff.vu.lt


Lietuvos mokslo premija skirta Fizikos fakulteto mokslininkams

2016-02-09 06:48

SVEIKINAME

FIZIKOS FAKULTETO

 PROF. KĘSTUTĮ ARLAUSKĄ,

PROF. GYTĮ JUŠKĄ

IR DR. KRISTIJONĄ GENEVIČIŲ

gavus  2015 m. Lietuvos mokslo premiją!!!

 

Lietuvos mokslo premijų komisija pranešė,

kad  2015 m. Lietuvos mokslo premija

FIZINIŲ MOKSLŲ SRITYJE

įvertinti Fizikos fakulteto Kieto kūno elektronikos katedros mokslininkai prof. Gytis Juška, prof. Kęstutis Arlauskas ir dr. Kristijonas Genevičius už darbų ciklą „Krūvininkų pernaša ir rekombinacija netvarkios sandaros medžiagose (2000–2014)“.


Kursinių darbų gynimai

2016-01-13 09:21

KURSINIŲ DARBŲ GYNIMAI

Kietojo kūno elektronikos katedroje

VYKS

2016 m. sausio 21 ir 25 d. (pasirinktinai), nuo 10 val.

 Iki sausio 15 d. adresu julija.gorbaniova@ff.vu.lt

prašome atsiųsti šiuos duomenis:

  • pageidaujama gynimų data,
  • studento vardas, pavardė,
  • kursas,
  • darbo pavadinimas,
  • darbo vadovas.

 DĖL KURSINIŲ DARBŲ PARUOŠIMOBEI PATEIKIMO TERMINŲ

Darbas turi būti: atspausdintas, susegtas (įrišti nebūtina)

ir pasirašytas studento, darbo vadovo bei katedros vedėjo.

Sutvarkytą darbą reikia atnešti į 603 kab.

  • iki sausio 20 d. 14 val. (jeigu ginatės 21 dieną);
  • iki sausio 22 d. 14 val. (jeigu ginatės 25 dieną);
  • Svarbu! Katedros vedėjas nuo sausio 22 dienos atostogaus,

todėl prašome iš anksto pasirūpinti gauti jo parašą.

Gynimai vyks 605/615/619 aud.

Darbo pristatymui skiriama iki 5 min.


Kursinių darbų temos 2015-2016 m. m.

2015-09-07 07:43

Siūlomos kursinių darbų temos 2015-2016 m. m. Kietojo kūno elektronikos katedroje

Darbo vadovas (kabineto Nr.) Temos pavadinimas

1. Doc. Mindaugas Viliūnas (616) GaN tranzistorių panaudojimas aukštadažniuose įtampos keitikliuose
2. Doc. Mindaugas Viliūnas (616) Įtampos keitiklis su UCD3138 skaitmeniniu valdikliu
3. Doc. Mindaugas Viliūnas (616) Aukštos įtampos stiprintuvas
4. Doc. Mindaugas Viliūnas (616) MPPT valdiklio LT8490 tyrimas
5. Doc. Mindaugas Viliūnas (616) Impedanso matuoklis su ADuCM350
6. Doc. Robertas Maldžius (622) Daugiasluoksnių popieriaus darinių krūvio pernašos tyrimai ir dielektrinė spektroskopija klimatinėje kameroje
7. Doc. Robertas Maldžius (622) Elektrinio lauko pasiskirstymo dinamikos modeliavimas tonerinio atvaizdo perkėlimo srityje
8. Dr. Ringaudas Rinkūnas (626) Tirpalo savitosios varžos ir tįsuminės klampos nustatymas
9. Dr. Vygintas Jankauskas (623 ir 601) Krūvio pernašos savybės daugiafunkcinių organinių medžiagų sluoksniuose
10. Dr. Vygintas Jankauskas (623 ir 601) Krūvio pernašos tyrimas fluorintose organinėse medžiagose
11. Dr. Kristijonas Genevičius (607) Injekcinės srovės rekombinacijos nustatymui hibridiniuose dariniuose
12. Dr. Kristijonas Genevičius (607) Krūvininkų pernašos tyrimai peroskitinuose Saulės elementuose
13. Dokt. Rokas Dobužinskas (617) Jonizuojančiosios spinduliuotės įtaka organiniams ir hibridiniams sluoksniams (sluoksniu gamyba, elektriniu savybiu tyrimas, tema norintiems dirbti dviese)
14. Dokt. Julius Važgėla (617) Organinių PCPDTBT:PCBM saulės elementų fotoelektrinių charakteristikų tyrimas (i-CELIV ir foto-CELIV metodais)
15. Dokt. Bronė Lenkevičiūtė-Vasiliauskienė (617) Organinių Saulės celių su konverteriais technologija ir fotoelektrinių savybių tyrimas
16. Dokt. Bronė Lenkevičiūtė-Vasiliauskienė (617) Organinių šviesos diodų fotoliuminescencijos ir elektroliuminescencijos tyrimas magnetiniuose laukuose.


Su Rugsėjo 1-ąja!

2015-09-01 04:37

Sveikiname visus su Rugsėjo 1-ąja !


Pakartotinas baigiamųjų darbų gynimai

2015-05-27 10:23

Pakartotinas baigiamųjų darbų gynimai  vyks gegužės 29 d., nuo 10.30 val.

Baigiamasis darbas turi būti visiškai sutvarkytas, su visais parašais, vadovo ir recenzento atsiliepimais.

Darbo pristatymui su skaidrėmis skiriama iki 10 min.


Dėl baigiamojo darbo pateikimo dekanatui

2015-05-27 08:45

Dieną prieš baigiamojo darbo gynimą PRIVALOMA atnešti į Fizikos fakulteto dekanatą:

įrištą baigiamąjį darbą su visais parašais tituliniame lape;

– darbo vadovo atsiliepimą su priedu  (! neįrišti);

– recenziją (! neįrišti);

pasirašytą GARANTIJĄ (! neįrišti), atspausdintą iš VU informacinės sistemos, patalpinus ten baigiamąjį darbą.