Dėstomi dalykai

 

1 kursas
Bendroji fizika I (prof. K. Arlauskas)
Eksperimentinė fizika I (prof. K. Arlauskas)
Eksperimentinės fizikos I laboratoriniai darbai (prof. K. Arlauskas, d. T. Grigaitis, d. A. Baronas)
Kompiuterių taikymo pratybos (d. A. Baronas)
Studijos ir darbo sauga (doc. G. Sliaužys)
Mechanika ir termodinamika (prof. K. Arlauskas)
Eksperimentinės fizikos II laboratoriniai darbai (doc. M. Viliūnas, dr. R. Purlys, dr. K. Genevičius,d. Giedrius Juška, d. A. Baronas)
Techninė grafika (doc. R.Maldžius)
Mechanikos ir termodinamikos laboratoriniai darbai (dr. K. Genevičius)

2 kursas
Bendrosios fizikos III laboratoriniai darbai (dr. R. Rinkūnas, dr. K. Genevičius, d. J. Važgėla, d. E. Kamarauskas )
Mikroprocesorių technologijos (doc. M. Viliūnas)
Elektros ir magnetizmo laboratoriniai darbai (dr. K. Genevičius, dr. R. Rinkūnas)
Informacijos kompiuterinio vizualizavimo pagrindai (doc. R. Maldžius)

3 kursas
Kompiuteriniai fizikiniai ir technologiniai matavimai (doc. M. Viliūnas)
Branduolio fizika (doc. A. Poškus)
Virpesiai ir bangos (dr. G. Sliaužys)
Taikomosios branduolio fizikos laboratoriniai darbai (doc. A. Poškus)
Integriniai grandynai (doc. V. Jankauskas)
Kietojo kūno fizika (prof. V. Karpus)
Radioelektroninės sistemos (doc. M. Viliūnas)
Kietojo kūno fizikos laboratoriniai darbai (prof. G.Juška, dr. N. Nekrašas, dr. K. Genevičius)
Technologiniai vyksmai ir matavimai (doc. G. Sliaužys)

4 kursas
Bangų fizikos laboratoriniai darbai (doc. V. Jankauskas)
Informacijos registravimo fizikiniai ir techniniaipagrindai (doc. V. Jankauskas)
Kietojo kūno elektronika (dr. N. Nekrašas)
Funkcinė elektronika (prof. G. Juška)
Vyksmų puslaidininkiniuose prietaisuose modeliavimas (doc. A. Poškus)

M1 kursas
Optoelektronika (doc. R. Maldžius, doc. V. Jankauskas)
Optoelektronikos laboratoratoriniai darbai (doc. G. Sliaužys)
Nanoelektronika (dr. K. Genevičius)
Moderniosios elektroninių darinių technologijos (prof. K. Arlauskas)
Moderniųjų elektroninių darinių technologijų laboratoriniai darbai (hab.dr. V. Gaidelis,dr. R. Rinkūnas)
Integrinių grandynų įtaisų teorija (dr. N. Nekrašas)
Skaitmeninių signalų procesorių taikymai (doc. M. Viliūnas)
Netvarkių medžiagų fizika ir technologija (prof. K. Arlauskas, prof. G. Juška)
Energiją taupančios puslaidininkinės technologijos (prof. G. Juška)

M2 kursas
Nanoelektronika (dr. K. Genevičius)
Krūvio pernašos vyksmų skaitinis modeliavimas (doc. A. Poškus)
Technologijų vadyba (prof. K. Arlauskas)

Laisvieji/pasirenkamieji dalykai

Intelektinė nuosavybė ir jos teisinė apsauga (habil. dr. T. Lozovski)
Mikroprocesorių technologijos (doc. M.Viliūnas)
Skaitmeninių signalų procesoriai (doc. M.Viliūnas)