Studijos

 

Temos studentams

Kietojo kūno elektronikos katedra kuruoja šias studijų programas:

Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba (MTFV)

Fizikinės technologijos ir jų vadyba (FTV)