Pradžia

 
Vilniaus universiteto Kietojo kūno elektronikos katedra įkurta 1974 m.

Mokslinių tyrimų kryptys:

1) Nekristalinių medžiagų fizika – krūvininkų fotogeneracija, pernaša ir rekombinacija, šių reiškinių tyrimo metodų kūrimas:

a) neorganinės medžiagos (a-Se, a-AsSe, kiti chalkogenidiniai stiklai, amorfinis ir mikrokristalinias silicis);
b) organinės medžiagos ir laidūs polimerai;
c) organinių medžiagų sluoksnių morfologijos įtaka krūvininkų pernašai.
2) Neorganinių ir organinių medžiagų sluoksnių formavimo technologija:
a) terminio garinimo vakuume technologija:
1) sluoksnių formavimosi fizika terminio garinimo ir CVD metodais,
2) kristalizacijos procesas,
3) organinių medžiagų terminis garinimas,
4) daugiakomponentinių organinių sandarų formavimas.
b) vienasluoksnių ir daugiasluoksnių organinių darinių formavimas :
1) liejimas sukimo būdu – spin-coating,
2) lieto tirpalo džiovinimas – casting
3) daktaro peilio – doctor’s blade,
4) purškimas,
5) mirkymas – dipping,
6) terminis liejimas.
c) elektrinis verpimas.

Katedros vedėjai:

Prof. E. Montrimas 1974 – 2002 m.
Prof. G. Juška 2002 – 2009 m.
Prof. K. Arlauskas 2009 m. –

Pedagoginiai darbuotojai:

Prof. G.Juška
Prof. J.P.Žilinskas
Prof. K.Arlauskas
Doc. A.Pažėra
Doc. M.Viliūnas
Doc. A.Poškus
Doc. T.Lozovski
Doc. V. Jankauskas
Doc. R. Maldžius

Moksliniai darbuotojai:

Habil. Dr. V. Gaidelis
Habil. Dr. T.Lozovski
Dr. V.Jankauskas
Dr. R.Maldžius
Dr. R.Purlys
Dr. R.Rinkūnas
Dr. G. Sliaužys
Dr. K.Genevičius
Dr. N.Nekrašas