Lietuvos mokslo premija skirta Fizikos fakulteto mokslininkams

2016-02-09 06:48

SVEIKINAME

FIZIKOS FAKULTETO

 PROF. KĘSTUTĮ ARLAUSKĄ,

PROF. GYTĮ JUŠKĄ

IR DR. KRISTIJONĄ GENEVIČIŲ

gavus  2015 m. Lietuvos mokslo premiją!!!

 

Lietuvos mokslo premijų komisija pranešė,

kad  2015 m. Lietuvos mokslo premija

FIZINIŲ MOKSLŲ SRITYJE

įvertinti Fizikos fakulteto Kieto kūno elektronikos katedros mokslininkai prof. Gytis Juška, prof. Kęstutis Arlauskas ir dr. Kristijonas Genevičius už darbų ciklą „Krūvininkų pernaša ir rekombinacija netvarkios sandaros medžiagose (2000–2014)“.


Kursinių darbų gynimai

2016-01-13 09:21

KURSINIŲ DARBŲ GYNIMAI

Kietojo kūno elektronikos katedroje

VYKS

2016 m. sausio 21 ir 25 d. (pasirinktinai), nuo 10 val.

 Iki sausio 15 d. adresu julija.gorbaniova@ff.vu.lt

prašome atsiųsti šiuos duomenis:

 • pageidaujama gynimų data,
 • studento vardas, pavardė,
 • kursas,
 • darbo pavadinimas,
 • darbo vadovas.

 DĖL KURSINIŲ DARBŲ PARUOŠIMOBEI PATEIKIMO TERMINŲ

Darbas turi būti: atspausdintas, susegtas (įrišti nebūtina)

ir pasirašytas studento, darbo vadovo bei katedros vedėjo.

Sutvarkytą darbą reikia atnešti į 603 kab.

 • iki sausio 20 d. 14 val. (jeigu ginatės 21 dieną);
 • iki sausio 22 d. 14 val. (jeigu ginatės 25 dieną);
 • Svarbu! Katedros vedėjas nuo sausio 22 dienos atostogaus,

todėl prašome iš anksto pasirūpinti gauti jo parašą.

Gynimai vyks 605/615/619 aud.

Darbo pristatymui skiriama iki 5 min.


Kursinių darbų temos 2015-2016 m. m.

2015-09-07 07:43

Siūlomos kursinių darbų temos 2015-2016 m. m. Kietojo kūno elektronikos katedroje

Darbo vadovas (kabineto Nr.) Temos pavadinimas

1. Doc. Mindaugas Viliūnas (616) GaN tranzistorių panaudojimas aukštadažniuose įtampos keitikliuose
2. Doc. Mindaugas Viliūnas (616) Įtampos keitiklis su UCD3138 skaitmeniniu valdikliu
3. Doc. Mindaugas Viliūnas (616) Aukštos įtampos stiprintuvas
4. Doc. Mindaugas Viliūnas (616) MPPT valdiklio LT8490 tyrimas
5. Doc. Mindaugas Viliūnas (616) Impedanso matuoklis su ADuCM350
6. Doc. Robertas Maldžius (622) Daugiasluoksnių popieriaus darinių krūvio pernašos tyrimai ir dielektrinė spektroskopija klimatinėje kameroje
7. Doc. Robertas Maldžius (622) Elektrinio lauko pasiskirstymo dinamikos modeliavimas tonerinio atvaizdo perkėlimo srityje
8. Dr. Ringaudas Rinkūnas (626) Tirpalo savitosios varžos ir tįsuminės klampos nustatymas
9. Dr. Vygintas Jankauskas (623 ir 601) Krūvio pernašos savybės daugiafunkcinių organinių medžiagų sluoksniuose
10. Dr. Vygintas Jankauskas (623 ir 601) Krūvio pernašos tyrimas fluorintose organinėse medžiagose
11. Dr. Kristijonas Genevičius (607) Injekcinės srovės rekombinacijos nustatymui hibridiniuose dariniuose
12. Dr. Kristijonas Genevičius (607) Krūvininkų pernašos tyrimai peroskitinuose Saulės elementuose
13. Dokt. Rokas Dobužinskas (617) Jonizuojančiosios spinduliuotės įtaka organiniams ir hibridiniams sluoksniams (sluoksniu gamyba, elektriniu savybiu tyrimas, tema norintiems dirbti dviese)
14. Dokt. Julius Važgėla (617) Organinių PCPDTBT:PCBM saulės elementų fotoelektrinių charakteristikų tyrimas (i-CELIV ir foto-CELIV metodais)
15. Dokt. Bronė Lenkevičiūtė-Vasiliauskienė (617) Organinių Saulės celių su konverteriais technologija ir fotoelektrinių savybių tyrimas
16. Dokt. Bronė Lenkevičiūtė-Vasiliauskienė (617) Organinių šviesos diodų fotoliuminescencijos ir elektroliuminescencijos tyrimas magnetiniuose laukuose.


Su Rugsėjo 1-ąja!

2015-09-01 04:37

Sveikiname visus su Rugsėjo 1-ąja !


Pakartotinas baigiamųjų darbų gynimai

2015-05-27 10:23

Pakartotinas baigiamųjų darbų gynimai  vyks gegužės 29 d., nuo 10.30 val.

Baigiamasis darbas turi būti visiškai sutvarkytas, su visais parašais, vadovo ir recenzento atsiliepimais.

Darbo pristatymui su skaidrėmis skiriama iki 10 min.


Dėl baigiamojo darbo pateikimo dekanatui

2015-05-27 08:45

Dieną prieš baigiamojo darbo gynimą PRIVALOMA atnešti į Fizikos fakulteto dekanatą:

įrištą baigiamąjį darbą su visais parašais tituliniame lape;

– darbo vadovo atsiliepimą su priedu  (! neįrišti);

– recenziją (! neįrišti);

pasirašytą GARANTIJĄ (! neįrišti), atspausdintą iš VU informacinės sistemos, patalpinus ten baigiamąjį darbą.


Baigiamųjų darbų gynimai

2015-05-13 08:48

Baigiamųjų darbų gynimai  vyks gegužės 25 d., nuo 9 val.

Baigiamasis darbas turi būti visiškai sutvarkytas, su visais parašais.
Jeigu jūsų darbo vadovas gynimuose nedalyvaus – būtina pateikti jo atsiliepimą ir įvertinimą.

Jeigu jau turite recenzentą, darbą pateikite tiesiogiai jam (dėl termino ir kt. tarkitės individualiai).

Jeigu recenzento neradote, darbą prašome atnešti į 603 kab. iki gegužės 22 dienos (penktadienio), 12 val.

Darbo pristatymui su skaidrėmis skiriama iki 10 min.

Priminimas
Iki gegužės 18 d. būtina užsiregistruoti adresu julija.gorbaniova@ff.vu.lt (jūsų vardas, pavardė; studijų programa, kursas; darbo pavadinimas; darbo vadovas).


Naujuoju Vilniaus universiteto rektoriumi tapo prof. Artūras Žukauskas

2015-03-12 14:04

Skaityti daugiau naujienos.vu.lt


Kursinių darbų gynimas

2014-12-30 16:08

STUDENTŲ DĖMESIUI!

Kursinių darbų,atliktų Kietojo kūno elektronikos katedroje,

GYNIMAI VYKS 2015 m. sausio 23 d. 10 val. (605 a., 615 a. ir 619 a.)

Iki sausio 20 d. būtina užsiregistruoti –

adresu julija.gorbaniova@ff.vu.lt prašome atsiųsti šiuos duomenis:

 • studento vardas, pavardė,
 • studijų pakopa (kursas),
 • studijų programa,
 • darbo pavadinimas,
 • darbo vadovas.

Su Rugsėjo 1-ąja!

2014-09-01 00:01

Su Rugsėjo 1-ąja!