Kursinių darbų ir praktikos ataskaitų gynimo komisijos

2017-01-21 10:06
213 auditorija
Komisija 1. (B4 ir M2)
Prof. dr. (HP) Kęstutis Arlauskas
Dr. Kristijonas Genevičius
Dr. Liudas Tumonis
Eil. Nr. Studento vardas, pavardė Darbo tema Vadovas
1. Ernesta Bužavaitė (M2, Medžiagotyra ir puslaidininkių fizika) Organinių šviesos diodų su fenylimidazo(4,5-f)1,10-fenantrolino dariniais formavimas bei fotoelektrinių savybių tyrimas Prof. dr. (HP) Kęstutis Arlauskas
2. Valentas Bertašius (M2, Optoelektronikos medžiagos ir technologijos) Fotogeneruotų krūvininkų dreifo dinamika anglies nanovamzdeliuose dr. Vidmantas Gulbinas
3. Domantas Ozerenskis M2, FTV) Organinių šviesos diodų fotoliuminescencijos ir elektroliuminescencijos savybių tyrimas magnetiniuose laukuose Prof. dr. (HP) Kęstutis Arlauskas
4. Dalia Krunglevičiūtė (B4, EF) Krūvininkų paviršinės rekombinacijos tyrimai sandūroje tarp elektronus ir skyles pernešančių sluoksnių Dr. Kristijonas Genevičius
5. Kristina Duršaitė (B4, KF) Injekcinių ir ekstrakcinių srovių ypatybės perovskitiniuose saulės elementuose Dr. Kristijonas Genevičius
6. Martynas Raškauskas (B4, MTFV) Organinių šviesos diodų su chinolino dariniais gamyba, fotoelektriniai ir degradacijos tyrimai Prof. dr. (HP) Kęstutis Arlauskas
7. Mantas Sakalauskas (B4, MTFV) Organinių medžiagų sluoksnių formavimas magnetiniame lauke ir jų savybių tyrimas Prof. dr. (HP) Kęstutis Arlauskas
8. Karolis Martinkus (B4, TF) Sukamosios svarstyklės mikroniutonmetrų eilės sukimo momento matavimui Dr. Liudas Tumonis
9. Dominykas Sauka (B4, TF) Įvairių rūšių miniatiūrinių Saulės jutiklių analizė Dr. Liudas Tumonis

 

214 auditorija
Komisija 2. (B4)
Doc. Mindaugas Viliūnas
Doc. Vygintas Jankauskas
Dr. Gytis Sliaužys
Eil. Nr. Studento vardas, pavardė Darbo tema Vadovas
1. Andrius Ramelis (B4, TFE) TOF atstumo matuoklio VL53L0X tyrimas Doc. Mindaugas Viliūnas
2. Stasys Aužbikas Naujo tipo Li-Ion akumuliatorių UMAC040130A003TA01 savybių tyrimas Doc. Mindaugas Viliūnas
3. Ignas Alminauskas (B4, TFE) Nepertraukiamo maitinimo šaltinis su superkondensatorium Doc. Mindaugas Viliūnas
4. Marius Alminauskas (B4, TFE) Rezonansinio indukcinio energijos perdavimo sistemą Doc. Mindaugas Viliūnas
5. Mykolas Lipnickas (B4, TF) CBRAM atminties tyrimas Doc. Mindaugas Viliūnas
6. Tadas Šimėnas (B4, TFE) Krūvio pernašos tyrimas bipolinėje organinėje medžiagoje Doc. Vygintas Jankauskas
7. Lukas Spundzevičius (B4, TFE) Paviršiaus potencialo pasiskirstymas celiuliozės sluoksniuose Doc. Vygintas Jankauskas
8. Juozas Getautis (B4, TF) Krūvio pernašos tyrimas dvigubuose karbazol-3,6-diamino dariniuose Doc. Vygintas Jankauskas
9. Tomas Pudžiuvelis (B4, KF) GaAsBi sugerties spektrų analizė (pavadinimas dar nėra galutinai nuspręstas) Dr. Saulius Tumėnas

 

312 auditorija
Komisija 3. (B4)
Doc. Robertas Maldžius (pirmininkas)
Dokt. Egidijus Kamarauskas
Dokt. Julius Važgėla
Dokt. Rokas Dobužinskas
Eil. Nr. Studento vardas, pavardė Darbo tema Vadovas
1. Justinas Narmontas (B4, MTFV) Si-PCPDTBT:PCBM sluoksnių krūvininkų pernašos tyrimas I-CELIV metodika Dokt. Julius Važgėla
2. Mantas Ambroza (B4, MTFV) E-139 sluoksnių fotoelektrinių savybių tyrimas Dokt. Julius Važgėla
3. Deivydas Šimas PCPDTBT:PPCBMB sluoksnių krūvininkų pernašos tyrimas I-CELIV metodika Dokt. Julius Važgėla
4. Juozas Mankevičius (B4, EF) Organinių sluoksnių, pagamintų naudojant parafino tarpiklius elektrinių savybių tyrimas Dokt. Rokas Dobužinskas
5. Povilas Klastaitis (B4, TF) Organinių sluoksnių su anglies nanovamzdeliais gamyba ir jų elektrinių savybių tyrimas Dokt. Rokas Dobužinskas
6. Daumantas Pocius (B4, MTFV) Organinių sluoksnių gamyba terminio lydymo būdu naudojant dvipusį lydymą Dokt. Rokas Dobužinskas
7. Edgaras Balandis (B4, MTFV) Dvipusio kaitinimo būdu išlydytų organinių sluoksnių elektrinių savybių tyrimas Dokt. Rokas Dobužinskas
8. Laurynas Leskauskas (B4, MTFV) Vandens garų difuzija popieriuje, matuojant elektrinį laidumą Doc. Robertas Maldžius
9. Romualdas Jonas Čepas (B4, F) Karbazolo pagrindo krūvio pernašos medžiagų skirtų Saulės elementams elektrooptinių savybių tyrimas Dokt. Egidijus Kamarauskas