Kursinių darbų ir praktikos ataskaitų gynimai Kietojo kūno elektronikos katedroje

2017-01-07 09:20

Kursinių darbų ir praktikos ataskaitų gynimai  Kietojo kūno elektronikos katedroje vyks 2017 m. sausio 23 d. (pirmadienį), nuo 10 val., Fizikos fakulteto pastate, 213 ir 214 auditorijose (dvi komisijos).
Prašome visus norinčius gintis šioje katedroje atsiųsti iki sausio 13 d. imtinai adresu julija.gorbaniova@ff.vu.lt tokią informaciją:

studento vardas, pavardė
studijų programa
darbo pavadinimas
darbo vadovas