Pasiruošimas katedriniam gynimui

2016-05-18 08:04

Darbo apipavidalinimas

Susegtas, įrišti nebūtina

Užtenka tik studento parašo

 

Vadovo atsiliepimas ir įvertinimas raštu būtinas tik tuo atveju, jeigu vadovas negalės dalyvauti katedriniame gynime

 

Recenzentas

Jeigu neturite pasirinkęs recenzento, darbą reikia atnešti į A311 (NFTMC) iki gegužės 19 d., 12 val.

Jeigu recenzentą jau turite, darbą galite atiduoti tiesiai jam ir asmeniškai su juo suderinti darbo pristatymo terminą bei formą

Pageidautinas recenzento atsiliepimas raštu, bet gali būti ir žodžiu (jeigu recenzentas dalyvaus gynime)

!Magistrantams rekomenduojama rinktis recenzentą iš kitos katedros

 

Gynimas

Darbą atneša recenzentas, papildomos kopijos daryti nereikia

Jeigu recenzentas skaitė elektroninę versiją, tuomet studentas į gynimą turi atnešti popierinę

Prezentacijos trukmė iki 10 min.