Mokslo tiriamieji darbai ir baigiamieji darbai magistrantams

 

VU FF Kietojo kūno elektronikos katedra

Mokslo tiriamieji darbai ir baigiamieji darbai magistrantams

2017/18 m.m. rudens semestras

 

 

1 Tema: Krūvininkų rekombinacijos tyrimas perovskitiniuose Saulės elementuose injekcinio CELIV metodika

Aprašymas:

Injekcinių ir (arba) ekstrakcinių srovių kinetikų analizė yra dažnai pasitelkiama siekiant išsiaiškinti krūvininkų elgseną puslaidininkiniuose sluoksniuose (judris, rekombinacijos sparta ir t.t.), tačiau šių metodikų taikymas daugiasluoksniuose dariniuose yra problematiškas. Šio darbo pagrindinis tikslas yra, pasitelkus injekcinio CELIV metodiką, nustatyti vyraujantį rekombinacijos mechanizmą perovskitiniuose Saulės elementuose, bei patikrinti metodikos patikimumą.  Darbo metu studentas gamins perovskitinius Saulės elementus bei atliks jų fotoelektrinį charakterizavimą.

Vadovas: dr. Kristijonas Genevičius (kristijonas.genevicius@ff.vu.lt), NFTMC, A304 kab., tel. 8 5 223 4553.


2 Tema: Dvigubos injekcijos srovės ir injekcinis CELIV tūrinėse heterosandūrose

Aprašymas:

Tūrinės heterosandūros yra plačiausiai paplitęs organinių Saulės elementų tipas. Šių elementų, kaip ir visų kitų, efektyvumą lemia fotogeneruotų krūvininkų rekombinacija bei pernaša. Šio darbo tikslas yra, nustatyti kaip krūvininkų judriai bei bimolekulinės rekombinacijos redukcijos koeficientas priklauso nuo elemento gamybos sąlygų. Darbo metu studentas gamins organinius Saulės elementus ir atlikinės fotoelektrinį charakterizavimą (Saulės elemento efektyvumo matavimai, dvigubos injekcijos metodika ir t.t.).

Vadovas: dr. Kristijonas Genevičius (kristijonas.genevicius@ff.vu.lt), NFTMC, A304 kab., tel. 8 5 223 4553.


3 Tema: Dažais sensibilizuotų Saulės elementų gamyba bei krūvininkų pernašos tyrimas

Aprašymas:

Dažais sensibilizuotį Saulės elementai išsiskiria savo struktūra – šviesos sugertis juose vyksta itin ploname dažų sluoksnyje. Skilus eksitonams, laisvieji krūvininkai juda skirtingomis medžiagomis, todėl rekombinaciniai nuostoliai tokiose sistemose turėtų būti maži ir stipriai priklausyti nuo titano dioksido morfologijos. Šio darbo tikslas būtų pagaminti dažais sensibilizuotus Saulės elementus ir nustatyti rekombinacijos mechanizmą bei jo spartos priklausomybę nuo titano dioksido morfologijos. Darbas apims bandinių gamybą bei jų charakterizavimą.

Vadovas: dr. Kristijonas Genevičius (kristijonas.genevicius@ff.vu.lt), NFTMC, A304 kab., tel. 8 5 223 4553.


4 Tema: Invertuotų perovskitinių Saulės elementų gamyba ir tyrimas

Aprašymas:

Šio darbo tikslas yra, išmokti pasigaminti invertuotą perovskitinį Saulės elementą, ir ištirti jo savybes. Gaminant Saulės elementus, studentas išmoks naudotis inertinių dujų kamera, vakuuminio garinimo įranga, ir įsisavins elektrinių bei foto-elektrinių savybių tyrimo metodikom.

Vadovas: dr. Gytis Sliaužys (gytis.sliauzys@ff.vu.lt), NFTMC, A304 kab., tel. 8 5 223 4553.


Susitarus su vadovu, pasirinktą temą prašome registruoti el. paštu julija.gorbaniova@ff.vu.lt (CC nurodant gytis.sliauzys@ff.vu.lt).

Turite nurodyti šiuos duomenis:
jūsų vardas, pavardė
studijų programa
temos pavadinimas

Jeigu sąraše randate užbrauktą temą, tai reiškia, kad ji jau paimta!