Andrius Poškus

 

dr. Andrius Poškus

El. paštas: andrius.poskus@ff.vu.lt
Tel: +370(5)2366058
Adresas: Saulėtekio al. 9, III rūmai, 608 kab.
Gimimo data: 1967-05-21
Šeima: Vedęs
Išsilavinimas: Aukštasis
Darbo veikla: nuo 2000 m. – docentas
Dėstomi dalykai:
Branduolio fizika
Eksperimentinė branduolio fizika
Taikomoji branduolio fizika
Krūvio pernašos vyksmų skaitinis modeliavimas
Vyksmų puslaidininkiniuose prietaisuose modeliavimas
Mokslinių interesų kryptys:
Jonizuojančiosios spinduliuotės sąveika su medžiaga
Krūvininkų kinetikos skaitinis modeliavimas
Dielektrinė spektroskopija
Svarbiausių metodinių priemonių sąrašas:
Poškus A. Atomo fizika ir branduolio fizikos eksperimentiniai metodai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 540 p.
Kalbų mokėjimas: Anglų, rusų
Darbas su kompiuteriu: Word, Excel, Microsoft Visual Studio, Origin