Gytis Juška

 

GytisJuska

Juška Gytis prof. habil. dr.

El. paštas: gytis.juska@ff.vu.lt

Tel: +370(5)2234554

Adresas: Saulėtekio al. 3 A305 kab

Gimimo data: 1942.04.03

Šeima: žmona, 2 sūnūs, 2 anūkai

Išsilavinimas: aukštasis

Darbo veikla: mokslinis darbas

Dėstomi dalykai:

 • Kieto kūno fizika, 4 kreditai, B
 • Funkcinė elektronika, 3 kreditai, B
 • Energija tausojančios puslaidininkinės technologijos, 3 kreditai, M
 • Netvarkių medžiagų fizika ir technologija, 3 kreditai, M
 • Kondensuotų medžiagų fizikos rinktiniai skyriai, 5 kreditai, D

Mokslinių interesų kryptys: netvarkūs dariniai

Mokslinės stažuotės:

 • Abo akademijos universitetas, Suomija, 2009-2012m.
 • Toronto universitetas, Kanada, 2010m.
 • Keplerio universitetas, Austrija, 2008 – 2010m.
 • AOE institutas, Meksika, 2010m.
 • Queenslando universitetas, Australija, 2012m.
 • Erlangeno universitetas, Vokietija, 2013m.

Svarbiausių mokslo darbų ir mokymo metodinių priemonių sąrašas:

G.Juška, K.Arlauskas, M.Viliūnas, J.Kočka. Extraction Current Transients:  new method of study of charge transport in microcrystalline silicon. Phys.Rev.Letters, v.84, p. 4946-4949 (2000)

Darbas projektuose:

1.„Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonę LMT Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programai „Nanomorfologijos įtaka krūvininkų dinamikai“ VP1-3.1-ŠMM-07-K1-023 „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“2011-2014m.

2. 7-osios Bendrosios programos projektui Organinių saulės elementų stabilumo užtikrinimas (ESTABLIS) 2012-2015m.

Kalbų mokėjimas: lietuvių, rusų, latvių, vokiečių